När glasögonen inte räcker till

I vårt produktutbud finns flera effektiva förstoringshjälpmedel. Till deras egenskaper hör förbättrad kontrast, bra ljusstyrka och justerbar förstoring. Ett förstoringshjälpmedel kan vara en liten bärbar apparat som fungerar med batteri eller en apparat med stor skärm tänkt att ha på bordet. När det är svårt eller omöjligt att läsa trots förstoring kan man lyssna på tryckt text som tal. En läsmaskin kan läsa upp en text bara med en knapptryckning. Det finns också kombinationer av förstoringshjälpmedel och läsmaskiner. För att underlätta datoranvändningen finns förstorings- och skärmläsningsprogram samt talsynteser, med hjälp av vilka såväl synsvaga som blinda kan använda dator.

Dessutom har vi flertalet olika punktdisplayer och punktskrivare. Vi har allt från små punktdisplayer på 14 tecken som lämpar sig bra antingen som självständiga anteckningshjälpmedel eller ansluten till en mobiltelefon till stationära punktdisplayer med 80 tecken som rekommenderas främst för användning med dator.
Vi har såväl punktskrivare som skriver ut punktskrift på papper som en apparat med vilken man kan göra självhäftande tejplappar med punktskrift på.

Med Daisyspelare kan man lyssna på talböcker som lagrats i Daisyformat. Med de flesta modellerna kan man även lyssna på andra ljudfiler och textfiler samt göra röstanteckningar. Förutom dessa har vi en del andra hjälpmedel för kommunikation och datoranvändning samt en talande smarttelefon. Vi erbjuder också skräddarsydda hjälpmedelspaket till våra kunder samt utbildning i användningen av våra produkter. Du kan pröva våra hjälpmedel på vårt kontor.
Reservera en tid och kom på besök!
Näköpiste Polar Print Oy är ett dotterbolag som ägs av Polar Print Holding AB. Moderbolaget äger också Polar Print i Sverige.

Förutom olika synhjälpmedel erbjuder vi också tjänster: kartläggning, installation och utbildning. Vi kommer gärna och presenterar våra produkter och håller föreläsningar.

IT-hjälpmedelsutbildning och -kartläggning

Vi erbjuder IT-utbildning och -kartläggning för såväl blinda som synsvaga kunder samt även personer med både hörsel- och synskada och andra flerhandikappade.
Vid hjälpmedelskartläggningen söker man genom att prova och jämföra olika alternativ de hjälpmedel som fungerar bäst med utgående från kundens synnedsättning och behov.

Utbildningen genomförs med kundens egna utrustning, så att han eller hon får utbildningen i den miljö där hjälpmedlen kommer att användas.
För både kartläggning och utbildning gör vi de utlåtanden som de betalande instanserna behöver.

Kartläggningarna och utbildningarna kan antingen ske på vårt kontor i Haga i Helsingfors eller hos kunden (hemma eller på skola eller arbetsplats). Vårt verksamhetsområde täcker hela Finland.

Installationstjänster

Till våra installationstjänster hör att vi sammanställer och installerar datorpaket för synskadade, med tillhörande apparater och specialprogram. Vi kan även bedöma hjälpmedlens funktionsskick.
Vi erbjuder också installation och grundutbildning av smarttelefoner.

Konsulttjänster

Som en specialist på synhjälpmedel presenterar vi gärna våra produkter och håller föreläsningar. Vi kan också ordna skolningstillfällen för t.ex. läroanstalter och andra instanser.

Frågor och beställningar:

info@polarprint.fi
tel. 09 6150 0124

Ni betjänas av:

Isak Sand
tel. 040 5547 942
isak.sand@polarprint.fi

Petri Kemppainen
tel. 09 6150 0124
petri.kemppainen@polarprint.fi

Marja Mikola
tel. 09 6150 0124, 0400 407961
marja.mikola@polarprint.fi

Tuija Ranta-Pere
tel. 09 6150 0123, 0400 885 301
tuija.ranta-pere@polarprint.fi
Sivun alkuun